Home > Werken > Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven op nr. 43:

Bedrijven op nr. 49:


GoMulan Gallery
Pop-up kunstgalerie.

Galerie Fleur & Wouter
Kunstgalerie.
Galerie Fleur & Wouter werd geboren uit het idee om tentoonstellingen te maken die kunst toegankelijker maken. Ze probeert jongeren bekend te maken met kunst en wil hen in staat stellen kunst te kopen. De galerie onderzoekt alternatieve creatieve concepten, zoals het presenteren van een tentoonstelling over romantische relaties tussen kunstenaars, of door het organiseren van een ruilveiling waar je kunst kan ruilen tegen alles behalve geld.

Pia Wergius
Atelier.

Steungroep voor Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen. Vanuit dit motto werkt de SVZV sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden ook, zonder verblijfsdocument in Nederland wonen. Zoals slachtoffers van vrouwenhandel, vrouwen die hier om sociaal-economische redenen zijn gekomen, vrouwen die eerder een asielverzoek hebben ingediend en vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten - en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verliezen.

MVVN
De MVVN heeft als doel de belangen van Marokkaanse vrouwen in Nederland te behartigen en deze op de politieke agenda te plaatsen; een spreekuur te houden voor Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen; organisaties en instanties te adviseren, kennis uit te wisselen en netwerken op te zetten, zowel nationaal als internationaal; te reageren op overheidsbeleid en zich in te zetten voor wetswijzigingen die van belang zijn voor Marokkaanse vrouwen in Nederland.

Stichting Publieke Zaken
Stichting Publieke Zaken (PZ) ondersteunt organisaties met een maatschappelijke doelstelling die internet willen gebruiken voor hun in- en externe communicatie. PZ ontwikkelt sinds 1996 websites en internetapplicaties voor non-profit organisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Tandartspraktijk Wim van de Zwan
Kleinschalige tandartspraktijk waar sociale tandheelkunde wordt bedreven.
Dit houdt in, dat de veelal minder vermogende klanten via eenvoudige behandelingen een goed gebit kunnen behouden voor een betaalbare prijs.
De praktijk wordt benut door veel voor de tandarts onverzekerde mensen.

Fossil Free Culture NL
Fossil Free Culture NL is een collectief van kunstenaars en activisten dat onaangekondigde performances geeft bij culturele instellingen die geld accepteren van de fossiele industrie. Om die instellingen onder druk te zetten deze sponsorrelaties te verbreken, en hierdoor de invloed van de fossiele industrie aan banden te leggen. Naast het bedenken en beramen van deze performances worden er in de werkruimte tevens met enige regelmaat (publieke) brainstormsessies, workshops en repetities georganiseerd.

AlleyCat
AlleyCat maakt op maat gemaakte software, o.a webapps, spelletjes, visualisaties en algoritmes, voor educatie, onderzoek, de wetenschap en sociale verandering. AlleyCat is collectief georganiseerd en maakt de software doorgaans onder een vrije licentie beschikbaar.

Extinction Rebellion
Extinction Rebellion is een actiegroep die zich inzet voor het klimaat.

 
 
 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.